En finlandssvensk webbsida som inte styrs av varken politiker eller makthavare med pengar

Definition av en finlandssvensk

En finlandssvensk är en person som är född i Finland med svenska som modersmål. En finlandssvensk kan också bo i ett annat land som t.ex. Sverige. Antalet finlands-svenskar som bor i Sverige är ca 150.000. 60-70 tusen i första generationen och ca 80-90 tusen i andra och tredje generationen. Antalet finlandssvenskar i Finland är idag ca 290.000. 

Externa länkar

    Finlandssvenska länkar
Tidningar:

Organisationer:

Politiska partier

Övrigt:

 

 

Denna hemsida används som informationskälla för alla finlandssvenskar, främst i Sverige men också i övriga världen. Även andra folkgrrupper som har intresse av finlandssvenskar kommer att ha nytta av sidorna. Synpunkter, förslag och framtida finlandssvenska evenemang som kan publiceras på hemsidan kan skickas till:

adm@finlandssvensk.info


Läs Svenska Dagbladet: "En finsk tagg i svenska rumpan" av Göran Skytte

eller

Svenskan allt mer osynlig i Finland

 

och svenskarna som flyr till Åland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 Finlandssvensk Info  
Finlandssvensk Info